testing ground for art & ecology
MAP

Walking as Research

Marlies van Hak in conversation with Tao G. Vrhovec Sambolec

At the finissage of Mind Your Step on November 29th, 2020 Marlies van Hak (researcher and writer) engaged in a walking conversation with artist Tao G. Vrhovec Sambolec (SI/NL), whose work often entails situated interventions related to sound and the step. This performative walk was recorded and edited into an audio document, which is made available here.

Walking-as-Research focuses on walking as artistic and performative research practice, in relation to topical movements in contemporary society. While walking we reflect on the relationship between a moving and sensing body, its surroundings and other bodies. Topics that might pass by are: walking as (situated) research / walking as not-knowing / which or what bodies walk? / what or who sounds or listens? / walking and memory / voids, disruptions, intra-actions / walking as relational and sensorial / walking as protest / how to document walking-as-research?

Visitors where invited to join this performative talk in the Amstelpark, in which the wind in the trees might become a conversation partner and we welcome the unexpected. The discussion will be held in English and could be attended with headphones, in order for everybody to keep distance from one another.

Marlies van Hak’s research focuses on the relationship between art in public space, body, affect and memory. She writes for TAAK and Buro Ruimte Rondom about walking and (collective) memory.  As an artist and researcher, Tao G. Vrhovec Sambolec pays specific attention to sound, new media, real-time interaction and questions of contemporary mediation in relation to the sense of (bodily) presence. His recent work consists of spatial and sound installations, events and interventions, in which (un) mediated sonic events, through affect, question the way in which human physical presence can be felt and sensed and what kind of new poetics this can lead to.

de Onkruidenier

Het werk van de Onkruidenier is te zien tijdens Exploded View

Plantsoen Sociologie

Het onderzoek van de Onkruidenier binnen Exploded View bevraagd bestaande kaders die vanuit de ontstaansgeschiedenis van een landschap zijn ontstaan om onze relatie met stadsnatuur te definiëren.
Met de ontstaansgeschiedenis van het Amstelpark in 1972 zijn veel verschillende landschapstypen in de vorm van plantsoenen aangebracht. Dit betekent dat de huidige plantsoenen zijn ingericht als een referentie naar een landschap elders. In het onderzoekstraject van Exploded View zal de Onkruidenier het ‘plantsoen’ als onderzoeksgebied centraal stellen om de relatie tussen mens, plant en landschap te bestuderen. Vanuit deze zienswijzen staan we stil bij de relatie die we hebben met plantsoenen in het park die oorspronkelijk zijn samengesteld als representatie van verschillende landschappen in Nederland en daarbuiten.
Bekijk het werk van de Onkruidenier tijdens Exploded View: parkpresentaties (september 2019) en tijdens de tentoonstelling Exploded View (2020).

Veldwerk als onderzoek

Eind 2018 is de Onkruidenier gestart met een vooronderzoek naar de samenstelling van plantsoenen in het Amstelpark. In het bijzonder legden we de focus op de heemtuin. Deze tuin is met meer dan 400 bedreigde plantensoorten aangelegd om kenmerkende inheemse Nederlandse landschapstypologieën onder te brengen in een tuin als educatieve omgeving en daarmee tevens beschermde plantensoorten te waarborgen. Hoeveel van deze plantensoorten hebben zich sindsdien permanent gevestigd in het park, zijn verdwenen of zijn verder verwilderd? Zijn er wellicht andere wilde planten die zich spontaan uitbreiden in de heemtuin? Welke nieuwe balans is er in deze biotoop ontstaan? In hoeverre leiden planten een nomadisch of migrerend bestaan? Welke verhalen vertellen deze planten ons?
Na de Floriade is en blijft de heemtuin zich als geheel transformeren naar een nieuw landschapstype waar nog geen definitie voor bestaat. Uit deze eerste verkenning is een incompleet archief ontstaan dat een beeld schetst van de gevonden gemengde landschappen in de heemtuin. Een drietal ongedefinieerde landschapstypen hebben onze specifieke aandacht getrokken:
Herberg Refugium
De oude muren van ruïne herberg ‘t Kalfje aan de Amstel zijn door de huidige en voormalig ecologisch beheerder van park naar de heemtuin gebracht. Met de restanten van de muur is een nieuwe muur gemaakt die een veilige haven biedt aan Zuid Limburgse kalk vegetatie en allerlei diersoorten. Het is de kalk in het oude cement waar de bijzondere mossen en varens op groeien. Het cement houdt niet alleen de bakstenen bij elkaar het is ook de verbinder in deze nieuwe biotoop.
Wild West Veluwe
Het kruidenrijke rivierdijk landschap heeft in de heemtuin plaats gemaakt voor een zandverstuiving op de Veluwe. Het Amstelpark is zoals nagenoeg alle plekken in Amsterdam opgehoogd met zand. Het park is opgehoogd met pleistoceen zand dat in deze prairie weer vrij spel krijgt door de kolonie konijnen die de vegetatie telkens los graaft. Het landschap vormt een desolate mengelmoes tussen een braakliggend terrein met een vleugje wilde westen. Naast het heerschappij van de konijnenburcht is de teunisbloem de ongekende koningin op dit onstuimige stukje grond.
Maaiveld Bonsai
Een open plek in het bos of een graslandje omgeven door bomen en stuiken. Meerdere malen per jaar wordt dit kruidenrijke landje gemaaid. Door het afvoeren van het afgemaaide materiaal verschraalt de bodem langzaam. Dit handwerk van de beheerders neemt het graaswerk van herten of schapen over. Het doel hierbij is zorgen voor meer biodiversiteit. De maaimachines laten echter een mooi miniatuur spoor achter op het maaiveld. Tal van stompe boompjes, niet veel groter dan een graspol, staan als confetti verspreid in het graslandje.
Deze drie ongedefinieerde landschapstypen gaat de Onkruidenier gedurende het traject van Exploded View voorleggen aan een aantal experts. Kunnen we ze leren duiden of omschrijven als een nieuw type biotoop?

————————

Jonmar van Vlijmen en Ronald Boer zijn de Onkruidenier en leven een niet bestaand beroep. Hun werkpraktijk richt zich op culturele handelingen zoals determineren, classificeren, cultiveren, bereiden en consumeren van wilde planten. Met behulp van veldwerk, artistiek, historisch en landschappelijk onderzoek bevragen ze de relatie tussen mens en natuur. Hun onderzoek ontwikkelt door gebruikers van het landschap als experts te betrekken in hun proces. In hun onderzoeksmatige werkpraktijk staat het experiment naar nieuwe interpretaties van onze relatie met de natuur centraal waarbij de grens tussen cultuur en natuur zou kunnen verdwijnen.
Meer info zie: www.onkruidenier.nl

Presentation Marjolijn Boterenbrood, artist in residence

marjolijn kaarten

Presentation Marjolijn Boterenbrood, artist in residence

Glazen Huis | Sunday 15 December, 4 pm

 

Marjolijn Boterenbrood presents the results of the research into hidden places which she conducted over 2 months in the Amstelpark. She created an alternative map which offers visitors a new way to experience the park. On the windows of the Rietveld House a projection is presented from recordings of the light of the Amstelpark