proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
event
29 mei, 10 juli, 2 oktober
Workshops

Building as Being

Dierenpaviljoen workshops

ZOOOF & Esmee Geerken

Voor de Shadow Floriade heeft Zone2Source ZOOOF (Zoo of the Future) en Esmee Geerken uitgenodigd een serie workshops te geven over bouwen voor én met de dierbewoners van het Amstelpark. Samen onderzoeken we de geschiedenis en toekomst van het Amstelpark, waar dieren een semi-tijdelijke en vrijwillige verblijfplaats vinden in groeiende paviljoens. Luister, onderzoek en bouw mee!

Programma

Zondag 29 Mei 13.00 – 16.00            Luister + Observatiewandeling
Zondag 10 Juli 12.00 – 15.00             Dieren Paviljoens Bouwen workshop
Zondag 2 Oktober 13.00 – 16.00        Future Floriade Workshop

 

Wat zijn Dierenpaviljoens?

Voor de Shadow Floriade verkennen we de ontstaansgeschiedenis van het Amstelpark. We beginnen met luisteren en observeren, naar de dieren en de half-vervallen Floriade paviljoens. Hoe is het Floriade park, aangelegd in 1972, uitgegroeid tot haar huidige vorm via de interacties tussen eekhoorns, parkwachters, gras, wandelaars, wormen, ganzen, politici, zeehonden, walibi’s, molenstenen, bomen, asfalt en alle andere ‘park-actoren’? En wat is er gebeurd met de zeehonden…? Zeehonden? Ja, Else en Dolf!

Vanuit hier kijken we vooruit; hoe zou de Floriade er over 50 jaar uit kunnen zien, terugkerend naar het Amstelpark? En zou deze Floriade, in plaats van in ‘een mum van tijd’ aangelegd te worden, ook nu al kunnen beginnen te groeien, zonder dat we precies kunnen voorspellen hoe de Floriade van de toekomst er dan uit zal zien? In de bouwworkshop zetten we processen in gang, om Dieren Paviljoens van de toekomst te laten groeien vanuit de interactie tussen materialen en vrijwillige anders dan menselijke park bewoners.

Wat voor agency en keuzevrijheid hebben park-organismen, in hun relatie met het Amstelpark, via het bouwen van paviljoens, beschuttingen, mossen en nesten? Kunnen we bouwen vanuit de interacties tussen stenen, zon, wind en water, kunnen we bouwen met elkaar – planten, dieren en mensen, waarbij paviljoens zichzelf ontvouwen in de tijd?

Luister, onderzoek, bouw en ontwerp mee met de dieren van het Amstelpark: via Wildcamera observaties, Citizen Science, Bouwen-met-Dieren-paviljoens en dromen over de Floriade van 2072.

Inschrijven voor de workshops (bij voorkeur alle drie) kan hier.

Ga zélf alvast op onderzoek uit in het Amstel Park: verzamel verhalen rondom de geschiedenissen van de Floriade Paviljoens van 1972, de verhalen van de voormalige dierbewoners van het park (zoals de zeehonden), en observeer welke dieren er nu leven, en hoe ze de afbrokkelende paviljoens tot habitat hebben gemaakt… Tijdens de eerste workshop bouwen we voort op dit onderzoek, met behulp van citizen science tools.

Over Building as Being

Waarvoor bouwen mensen, wat betekent het om te bouwen, hoe is bouwen in de loop van de tijd geëvolueerd en hoe kunnen we duurzaam bouwen voor de toekomst? Building as Being onderzoekt deze vragen in samenwerking met architecten, ontwerpers, ecologen, aardwetenschappers, kunstenaars en het grote publiek. Vormen groeien veelal door het principe van zelforganisatie, waarbij orde ontstaat uit de chaos, zonder een mastercontroller.

Het ontwerperscollectief ZOOOF bouwt een paviljoen rond het leefgebied van dieren. Tijdens de tentoonstelling Zoo of the Future (2020) heeft ZOOOF zich bezig gehouden met een speculatief ontwerp rond toekomstige relaties tussen mensen en niet-menselijke organismen. Voor de installatie werkt het collectief samen met de kunstenaar en aardwetenschapper Esmee Geerken. Door het park als een locatie te definiëren waar mensen en andere levensvormen elkaar ontmoeten, wordt het begrip ontwerpen gezien als co-ontwerpen. Dit betekent dat het park vorm krijgt door een samenwerking met de niet-menselijke gebruikers. Het concept is verbonden aan de Shadow Floriade, omdat het een blik werpt op de mogelijkheden van niet-menselijke architectuur.

In Amsterdam bevinden zich een aantal vormen van architectuur die speciaal voor niet-menselijke organismen zijn gemaakt. De vleermuiskelder en de loopbruggen voor eekhoorns over de Europaboulevard zijn hiervan voorbeelden waaruit het idee van ZOOOF en Zone2Source is voortgekomen om nieuwe architectuur te ontwerpen voor de vrijwillige niet-menselijke bewoners van het Amstelpark. Om dieren te erkennen als bewoners van de stad, zullen er een aantal workshops worden gehouden met design studenten, volwassenen en kinderen uit de buurt, en lokale dieren. Tijdens de workshops bouwen zij vanuit observaties van de natuur, semi-tijdelijke verblijven voor het dierenleven in het Amstelpark.