proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
parkstudio
5 juli - 31 juli 2022
Residentie

Dagzomen

Jacqueline Heerema

Park Studio de Orangerie wordt een proefondervindelijke testruimte voor ontmoetingen tussen mensen en de bodem/Aarde, die leeft, ademt, groeit, krimpt. Jacqueline Heerema nodigt publiek uit om deel te worden van zintuigelijk onderzoek over het ervaren van kwetsbaarheid van de bodem/Aarde. De titel ‘Dagzomen’ verwijst naar het onthullen of aan de oppervlakte komen van onderliggende aardlagen, die millennia lang het daglicht niet hebben ervaren.

Jacqueline Heerema in de Park Studio van Zone2Source in de zomer van 2022

 

Jacqueline continueert tijdens een residentie in onze Park Studio een artistiek onderzoek dat ze eerder voor Zone2Source begon naar Land in Wording, een plek in het Amstelpark waar, zoals de kaart van het Amstelpark ons vertelt, de originele bodem van voor de Floriade (1972) nog zou bestaan. In 2020 liet Jacqueline als onderdeel van haar deelname aan Exploded View in aanwezigheid van publiek en genodigden door een geoloog een 10 meter diepe boring doen naar een tijdsdiepte van ca. 6000 jaar en nodigde een klimaatwetenschapper, een filosoof en historicus uit om verhalen te vertellen over de aardlagen die een archief van duizenden jaren besloegen.

Tijdens haar residentie afgelopen jaar bij het ECKW ontwikkelde ze de eerste stappen voor ‘Aardtijd’, een buitensculptuur voor Land in Wording.