proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
research
Onderzoeksprogramma

Polyphonic Landscapes Onderzoeksprogramma

in collaboration with Artez Professorship Theory in the Arts

Budhaditya Chattopadhyay, Yolande Harris, Teemu Lehmusruusu, Lia Mazzari

Polyphonic Landscapes is een artistiek onderzoeksprogramma over geluid en ecologie waarin 4 kunstenaars – Budhaditya Chattopadhyay (IN/NL), Yolande Harris (UK/US), Teemu Lehmusruusu (FI) en Lia Mazzari (IT/UK) – het Amstelpark verkennen tijdens een reeks residenties in de Parkstudio. Hun onderzoek zal resulteren in een tentoonstelling in en buiten Het Glazen Huis van 6 oktober tot en met 3 december 2023.

Luisteren als onderzoek
De geluidskunstenaars van Polyphonic Landscapes onderzoeken hoe we met geluid en luisteren een actiever begrip van landschap kunnen creëren. Met andere woorden: Hoe kan ons gevoel van horen een meer lichamelijke, inclusieve, relationele en wederzijdse verbondenheid met onze omgeving bevorderen, waarbij dit laatste ecologisch wordt opgevat als een proces waarbij verschillende levensvormen, materialen, energiestromen en tijdstippen betrokken zijn?

Het onderliggende doel van het project is om meer inzicht te krijgen in hoe artistieke onderzoek(ers) nieuwe ingangen produceren naar lagen van kennis die niet of nauwelijks toegankelijk zijn via reguliere academische praktijken. De manieren waarop de kunstenaars vorm geven aan hun verkenningen en hoe ze de publieke aspecten van onderzoek laten zien, vormen een belangrijk aandachtspunt.

Polyphonic Landscapes werkt op drie niveaus:

1. Sonisch onderzoek naar de urgente relatie tussen natuur en cultuur
2. Onderzoek naar de agency van zowel theorie als praktijk in artistiek onderzoek
3. Onderzoek naar de ecologie van de zintuigen en het multisensoriële
Onderzoekers en locatie

Onderzoekers en locatie
In Polyphonic Landscapes worden deze vragen onderzocht door vier internationaal gerenommeerde geluidskunstenaars. Hun eenjarige artistieke onderzoek zal uitmonden tot nieuwe geluidswerken die nieuwe manieren van het kennen en ervaren van landschappen mogelijk maken. Om een vruchtbare kruisbestuiving tussen de artistieke praktijk en kritische theorie te bevorderen, zullen onderzoekers van het ArtEZ lectoraat Theorie in de Kunst (onder leiding van Peter Sonderen, projectleider Joep Christenhusz) en Zone2Source directeur Alice Smits optreden als theoretisch klankbord, naast andere experts.

De kunstenaars zullen hun onderzoek richten op het specifieke landschap van het vijftig jaar oude Amstelpark waar Zone2Source is gevestigd. Het Amstelpark, ontworpen voor de Floriade in 1972, is een hybride omgeving waarin het stedelijke en het natuurlijke nauw met elkaar verweven zijn. De resultaten van hun onderzoek zullen worden gedeeld tijdens drie openbare onderzoeksseminars. Ter afsluiting van het project zullen de verbonden geluidswerken door Zone2Source tentoongesteld worden van oktober tot half december 2023.

Nationale Onderzoeksagenda (NWA)
Polyphonic Landscapes is onderdeel van het Kunstroute NWA-project Stukje bij beetje, of helemaal niet binnen de regeling ‘Kleine Projecten’ die wordt gefinancierd door de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO). In dit project worden verschillende clustervragen behandeld die in de Nationale Onderzoeksagenda zijn gesteld. Bijvoorbeeld: “Wat is kwaliteit van leven?” en “Wat betekent kunst voor mensen?”.

Polyphonic Landscapes zoekt naar nieuwe perspectieven op deze vragen door middel van artistiek onderzoek dat de relatie tussen natuur en cultuur onderzoekt, en de positie van het menselijke en niet-menselijke in het bijzonder. Het onderschrijft de visie van de NWA Kunstroute dat, in het licht van de wereldwijde klimaatafbraak, kunst een alternatieve manier van kennisproductie kan zijn die de dichotomieën tussen subject en object, kennen en ervaren, menselijk en niet-menselijk, omzeilt.