proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
tentoonstelling
6 oktober – 3 december, 2023
Tentoonstelling

Polyphonic Landscapes

Onderzoeksprogramma over geluid en ecologie

Budhaditya Chattopadhyay, Yolande Harris, Teemu Lehmusruusu, en Lia Mazzari

Landscaping

In de huidige tijd waarin we nieuwe relaties met de wereld om ons heen proberen te vinden, vraagt het concept ‘landschap’ om nieuwe betekenissen. Terwijl landschap historisch gezien werd als een picturesque vista of passieve achtergrond voor menselijk handelen, beschouwen hedendaagse kunstenaars en denkers landschap niet zozeer als een zelfstandig naamwoord maar als een werkwoord, in voortdurende flux van wording waarin menselijke en meer dan menselijke agencies verstrengeld zijn in een polyphony van ‘ world-making’.

Luisteren als onderzoek

het artistieke onderzoeksproject Polyphonic Landscapes onderzoekt hoe geluid en de daad van luisteren bij kan dragen aan een actiever begrip van landschap. Hoe kan ons gehoorzintuig leiden tot een meer belichaamde, inclusieve, relationele en wederzijdse verbinding met het landschap, waarin verschillende levensvormen, materialen, energy flows en temporariteiten betrokken zijn?

Onderzoekers en locatie

In Polyphonic Landscapes worden deze vragen onderzocht door vier internationaal succesvolle kunstenaars: Budhaditya Chattopadhyay (IN/NL), Yolande Harris (UK/US), Teemu Lehmusruusu (FI) and Lia Mazzari (IT/UK).Tijdens residenties in en rond het Amstelpark werkten de kunstenaars aan nieuwe geluidswerken die stimuleren tot belichaamde en gesitueerde vormen van het ervaren van het landschap. Het proces van hun onderzoek wordt gedeeld in drie seminars, een publicatie en een tentoonstelling bij Zone2Source.

Over de kunstenaars

Budhaditya Chattopadhyay (IN/NL)
Co-Sounding: Towards a Sonorous
Land

Deze installatie, bestaande uit een reeks ingelijste doeken die zijn uitgerust met sensoren, codes en veldopnames, poogt de visuele dominantie van het statische landschapsschilderij te dekoloniseren door het landschap te representeren via de intieme belevingen van geluid en gehoor. Geluidsopnames afkomstig van locaties die geïnspireerd zijn door 17e-eeuwse landschapsschilderijen verspreiden zich voorbij de lijst terwijl de kijker er onderdeel van wordt door middel van bewegings- en omgevingssensoren die in het doek zijn geïnstalleerd.

Budhaditya Chattopadhyay (IN/NL) is een kunstenaar, onderzoeker en schrijver. Hij maakt installaties en live performances waarin kwesties als milieu en ecologie,
migratie, ras en dekolonialisatie aan bod komen. Chattopadhyay publiceert over artistiek onderzoek, mediatheorie en esthetiek.

Credits: 
Electronics Assembly Support: Bidisha Das (Cologne).
Systems and Production Support: Tobias Lintl (Vienna)
Coding Support: Christoph Kummerer (Vienna)
Thanks to Rijksmuseum Schiphol, Academy of Creative and Performing Arts (ACPA), Critical Media Lab Basel, Lukas Willmann, Gregor Lintl, Lilli Müller, and Gina Müller.

Leer meer over Co-Sounding:

Yolande Harris (UK/VS)
Vertigo and the Sound Portal

De wereldwijde ecologische crisis vereist dat we ons verhouden tot milieudreigingen in verre oorden. Vertigo and the Sound Portal is een geluids- en video-installatie die ons met landschappen ver weg verbindt via een duizelingwekkend geluidsportaal. Vanuit het concept ‘vertigo’, verhoogt het onze gevoeligheid voor geluid en luisteren en creëert het een vloeiende relatie met plaats en identiteit. Hoe luisteren we naar ontheemde geluiden of voelen we een verbondenheid met landschappen ver weg van ons? Door de Pacifische kust van Californië te verbinden met het Amstelpark in Amsterdam, worden bezoekers aangemoedigd om na te denken hoe hun beleving van geografische en ecologische locatie en het gevoel van identiteit dat daaraan verbonden wordt, door geluid uitgerekt en vloeiender wordt.

Yolande Harris (UK/US) is een kunstenaar, muzikant en onderzoeker die ideeën over sonisch bewustzijn onderzoekt. Door middel van audiovisuele installaties, wandelingen en performances creëert ze intieme, viscerale ervaringen die het bewustzijn van onze relatie met het milieu vergroten.

Leer meer over Vertigo and the Sound Portal.

Teemu Lehmusruusu (FI)
Pulse

Pulse is een sonisch resonerende bronzen en glazen sculptuur, een sonde diemens en bodem verbindt. Met behulp van vocht- en temperatuursensoren verbindt het zich met de ondergrondse bioactiviteit van de omgeving waarin het geplaatst is. Het werk nodigt uit ons anders te verhouden tot het landschap en contact te maken met een vitaal ondergronds systeem door onzichtbare processen in de bodem in geluid om te zetten. Pulse richt zo onze aandacht op de fragiele maar vitale levensomstandigheden onder onze voeten, die traditioneel geen deel uitmaken van wat wij als ‘landschap’ beschouwen.

Teemu Lehmusruusu (FI) is een mediaen installatiekunstenaar uit Helsinki die onderzoek doet naar de rol van de mens in ecosystemen vanuit een poetisch ethos. Momenteel doet Lehmusruusu langdurig onderzoek naar het onzichtbare leven in de aardbodem dat bedreigd wordt door de milieucrisis. Dit presenteert hij door sensoren, geluiden, en door computer gegenereerde beelden te combineren met natuurlijke materialen.

Leer meer over PULSE.

Lia Mazzari (IT, UK)
hydroFiles

hydroFiles onderzoekt hoe live audiostreaming verschillende vormen oplevert van het beleven en beluisteren van onze omgeving. Het werk bestaat uit een
netwerk van acht live audiostreams die continu uitzenden vanaf verschillende afgelegen en moeilijk bereikbare plekken rondom de waterwegen van Amsterdam, zoals grachten, bruggen en de duinen. Door microfoons en hydrofoons op oppervlakten, de grond en in drink- en rioolwater te plaatsen, en zo de Amstel een stem te geven, transformeren deze livestreams de handeling van het luisteren naar in het luisteren met onze omgeving.

Lia Mazzari
(IT/UK) is geluidskunstenaar en onderzoeker. Ze betrekt het publiek bij ontmoetingen met kunst in onconventionele ruimtes (op locatie en online) door middel van performance, compositie, installatie
en interventie. Met opnames en live evenementen onderzoekt zij hoe geluid kan worden gebruikt als een multidimensionale kracht van akoestische commoning.

hydroFiles wordt ondersteund door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en door Waternet.

Leer meer over hydroFiles

zone2source
Polyphonic Landscapes
Ongoing research on sound and ecology
Budhaditya Chattopadhyay, Yolande Harris, Teemu Lehmusruusu, and Lia Mazzari
Landscaping
In our current predicament in which we seek new relations to the world around us, the concept of landscape begs for new meanings. Where landscape historically has been thought of as a picturesque vista or passive backdrop for human protagonists, contemporary artists and theorists conceptualize landscape not so much as a noun but as a verb, a continuous flux of becoming in which both human and more-than-human agencies are entangled in a polyphony of ‘world making’, i.e. landscaping.
Listening as research
The artistic research project Polyphonic Landscapes explores how sound and the act of listening can contribute to a more active understanding of landscapes. How can our sense of hearing foster a more embodied, inclusive, relational, and reciprocal connectivity to our environment, in which different life forms, materials, energy flows and temporalities are involved?
Researchers and location
Four sound artists have been invited to explore these questions over the course of one year: Budhaditya Chattopadhyay (IN/NL), Yolande Harris (UK/US), Teemu Lehmusruusu (FI) and Lia Mazzari (IT/UK). During residencies in and around the Amstelpark, the artists are working on new sound works that facilitate embodied and situated ways of knowing and experiencing landscape. The progression of their investigations will be shared during three public research seminars, a publication and an exhibition at Zone2Source.

Budhaditya Chattopadhyay
Co-Sounding: Towards a Sonorous Land

Yolande Harris
Vertigo and the Sound Portal

Teemu Lehmusruusu
Pulse

Lia Mazzari
hydroFiles

Onderwijspartners:
Honours Lab, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten.

Deelnemers
Polyphonic Landscapes is een gezamenlijk project door:
Lectoraat Theorie in de Kunsten, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
Dr. Peter Sonderen, verantwoordelijk hoogleraar
Joep Christenhusz, MA, projectleider
Alice Smits, Directeur Zone2Source

Tentoonstellingsbrochure