proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
tentoonstelling
6 oktober 2013 - 1 december 2013
Tentoonstelling

A Time Capsule of Life

Ronald van der Meijs

Het Glazen Huis, 06 oktober – 01 december 2013
Opening zondag 06 oktober, 15 – 18 uur

Ronald van der Meijs presenteert een nieuw werk getiteld A Time Capsule of Life. In zijn werk, waarin processen van groei en verval een belangrijke plaats innemen, onderzoekt Ronald van der Meijs de manier waarop de natuur en de mens zich organiseert. A Time Capsule of Life is een hangende en bewegende sculptuur waarvan de structuur is afgeleid van een plantenzaadje, een compleet overlevingspakketje. De sculptuur is opgebouwd van plastic zakken, een hedendaagse drager van dagelijkse levensbehoeften, die aan elkaar verbonden een transparante opbouw van cellen en leidingen vormen. Door de plastic zakken te verbinden met luchtslangen worden de zakken langzaam opgepompt.  Dit wordt in gang gezet door de beweging van de toeschouwers die onderdeel van het systeem worden, waardoor het zaad tot een volwassen structuur uit kan groeien.

Over de kunstenaar
Natuurlijke processen zijn onderdeel en onderwerp van het werk van Ronald van der Meijs waarin hij probeert te laten zien hoe de mens zich door middel van techniek tot zijn omgeving verhoudt. Hiervoor worden zowel high tech als meer aardse, rurale bouwwijzen gebruikt. Hij is geïnteresseerd in de manier waarop de natuur zichzelf organiseert en hoe wij mensen dat doen; de samenhang van groei en verval en processen van evolutionaire aanpassing aan een veranderlijke omgeving en de manier waarop mensen technologie ontlenen aan en ontwikkelen in antwoord op de natuur en de elementen. Een constante factor in het werk is de balans tussen mens en machine, oftewel tussen natuur en cultuur (www.ronaldvandermeijs.nl)

Glazen Huis

het Glazen Huis