proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
tentoonstelling
19 February 2023 – 16 April 2023
Tentoonstelling

Soil Works

When rocks weather

Elena Khurtova

Opening: zondag 19 februari 15:00-17:00 met performance
Finissage 16 april 15:00 – 17:00 met performance en talk

Door haar eigen lichaam te gebruiken in interactie met de aardbodem onderzoekt Elena Khurtova ons vermogen om een wederkerige relatie te creëren met de grond onder onze voeten. Door zich te richten op grondbanken – waar uitgegraven grond wordt verzameld totdat ze deel kunnen uitmaken van nieuwe landschappen – onderzoekt ze de verzorging en behoud van bodems. Op deze fysieke locaties worden vaak muren van betonblokken gebruikt om stapels grond tijdelijk op te bergen en te verdelen: grond die oorspronkelijk deel uitmaakte van een natuurlijk landschap, is hier opgenomen in een binnenruimte die een ander soort landschap creëert.

In het Glazen Huis presenteert Elena Khurtova de transformatie van ontheemde aardbodems tot monoliete betonblokken en weer terug naar aarde. Bodems uit het Amstelpark en elders – zand, klei, compost – zullen elk op hun eigen manier reageren op de veranderingen van hun materiële vorm. De opening van de tentoonstelling is het startpunt van een doorlopend proces van het maken en verval van de objecten. De tentoonstellingsruimte wordt daarmee uitgebreid tot een werkruimte die gedurende twee maanden geleidelijk transformeert, waardoor het aangeraden wordt meerdere malen te bezoeken.

Soil Works: When rocks weather is een performatieve verkenning van zowel de zorg als de controle die deel uitmaakt van de menselijke relatie met de bodem, terwijl het ook vragen oproept over industriële processen en hoe deze ontstaan in ambacht en spel. Kunnen we een gevoel van spel en intieme verbondenheid herwinnen in de productie van kapitalistische structuren? Hoe verhouden werktuigen zich tot ons lichaam, hoe wordt tijd belichaamd in arbeid, en hoe zet de performativiteit van materie zich voort in de structuren waarin ze gemaakt zijn? Terwijl materie in de loop van de tijd van vorm verandert, denken we na over hoe de tactiliteit van elke zandkorrel ons een verhaal vertelt.

Elena zal ook Soil Flows presenteren, een performance die bodembeweging onderzoekt door middel van tekenen met schaal. Net zoals in de capillariteit van bodemchromatografie en suggestieve Rorschach-testen, verplaatsen bodemdeeltjes zich op een horizontaal nat papieroppervlak: ze verspreiden en kruipen, vloeien samen en vallen uiteen. Khurtova vergroot het proces van tekenen naar een lichamelijke schaal en nodigt de kijker uit in het vluchtige proces van bodemdialogen.

Als onderdeel van de tentoonstelling presenteert Elena Khurtova workshops en performances; op de vrijdagen is ze in de tentoonstellingsruimte aan het werk

Zone2Source - Glazen Huis, Amstelpark
Soil works: When rocks weather - Elena Khurtova
Door haar eigen lichaam te gebruiken in interactie met de aardbodem onderzoekt Elena Khurtova ons vermogen om een wederkerige relatie te creëren met de grond onder onze voeten. Door zich te richten op grondbanken – waar uitgegraven grond wordt verzameld totdat ze deel kunnen uitmaken van nieuwe landschappen – onderzoekt ze de verzorging en behoud van bodems. Op deze fysieke locaties worden vaak muren van betonblokken gebruikt om stapels grond tijdelijk op te bergen en te verdelen: grond die oorspronkelijk deel uitmaakte van een natuurlijk landschap, is hier opgenomen in een binnenruimte die een ander soort landschap creëert.
Flowing to each other – Klei van de Noord Zee en het Meuse rivierbed
In het glazen paviljoen presenteert Elena Khurtova de transformatie van ontheemde aardbodems tot monoliete betonblokken en weer terug naar aarde. Bodems uit het Amstelpark en elders – zand, klei, compost – zullen elk op hun eigen manier reageren op de veranderingen van hun materiële vorm. De opening van de tentoonstelling is het startpunt van een doorlopend proces van het maken en verval van de objecten. De tentoonstellingsruimte wordt daarmee uitgebreid tot een werkruimte die gedurende twee maanden geleidelijk transformeert, waardoor het aangeraden wordt meerdere malen te bezoeken.
Soil Works: When rocks weather is een performatieve verkenning van zowel de zorg als de controle die deel uitmaakt van de menselijke relatie met de bodem, terwijl het ook vragen oproept over industriële processen en hoe deze ontstaan in ambacht en spel. Kunnen we een gevoel van spel en intieme verbondenheid herwinnen in de productie van kapitalistische structuren? Hoe verhouden werktuigen zich tot ons lichaam, hoe wordt tijd belichaamd in arbeid, en hoe zet de performativiteit van materie zich voort in de structuren waarin ze gemaakt zijn? Terwijl materie in de loop van de tijd van vorm verandert, de

Publieksprogramma

Zondag 19 februari 15:00 – 17:00 pm
Opening met Soil Flow performance

Zondag 26 maart 15:00 – 17:00 pm
Soil Works – Workshop voor alle leeftijden

In deze workshop gaat Elena Khurtova in op de transformatie van materie en nodigt ze deelnemers uit om deel te nemen aan haar proces van werken met aarde. Gericht op de techniek van aangestampte aarde, een eeuwenoude manier van bouwen met aarde, wil Elena het potentieel van de grond onder onze voeten – de bodem van het Amstelpark – delen. Door middel van aanraking, spel en het ontdekken van tactiliteit van aardbodems worden deelnemers uitgenodigd om in dialoog te gaan met aarde/materie.

Zondag 16 april 15:00 – 17:00 pm
Finissage met artist talk en performance