platform for art, nature & technology
MAP
tentoonstelling
9 juli - 3 september, 2023
Tentoonstelling

Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow

Thomas Thwaites

Tomorrow, and tomorrow and tomorrow is de eerste uitgebreide solotentoonstelling van kunstenaar Thomas Thwaites – internationaal bekend van iconische werken zoals de Goatman: Taking a Holiday from being Human en The Toaster Project. Binnen een presentatie van bestaand werk zal Thomas Thwaites werken aan zijn nieuwste project: Harmless Car. Hij verandert Het Glazen Huis in een werkruimte waar hij samen met bezoekers zal speculeren over de (on)mogelijkheden van ‘ongevaarlijk’ design tijdens een residentie tussen 9 en 23 juli.

Thwaites’ beoogde ‘Harmless Car’ wordt een elektrische/methaan/waterstof aangedreven ‘gezinsauto’ gemaakt van organische materialen. Tijdens het werken aan de Harmless Car zal Thomas onderzoekers benaderen die werkzaam zijn op gebieden als voertuigfabricage, veiligheid, opblaasbaar ontwerp en fabricage, levenscycli, delfstoffenwinning, biomaterialen, enzovoort. Harmless Car is ontstaan tijdens Thomas Thwaites’ deelname aan de Machine Wilderness residenties in ARTIS Royal Zoo, die Zone2Source in het voorjaar van 2022 organiseerde. De tentoonstelling wordt een openbare werkplaats waar mensen worden uitgenodigd om gezamenlijk het ontwerpproces te onderzoeken en om bij te dragen aan de verschillende stadia van het ontwerpen en maken van de auto.

Thomas Thwaites is een kunstenaar en ontwerper wiens oeuvre op het eerste gezicht nogal eclectisch lijkt: het omvat fictieve speculatieve toekomsten (Policing Genes) en contrafeitelijke geschiedenissen (Unlikely Objects), documentaire film (Nine Episodes), mechanische sculptuur (Voodoo Economics) en proces-performance werken (The Toaster Project en Goatman).