Exploded View

Exploded View is een onderzoeksproject dat landschappen onderzoekt om vanuit hun erfgoed geschiedenis naar actuele activeringen te kijken. Het Amstelpark gaat hierin een uitwisseling aan met Parco Regionale dell’Appia Antica in Rome. Het doel is om veranderende perspectieven op het erfgoed van deze parken te onderzoeken in een veranderende stedelijke context. De tentoonstelling is het resultaat van 6 maanden lang onderzoek door kunstenaars in samenwerking met academici en studenten. Exploded View nodigt kunstenaars en ontwerpers uit om artistiek onderzoek te doen in deze specifieke landschappen en om ze zichtbaar en ervaarbaar te maken door verschillende lagen van betekenis en herinnering, zoals gebeurt in een ‘exploded view’.

In Exploded View gaat het om kennisuitwisseling tussen de verschillende deelnemers en deelnemende instanties. Kunstenaars, ontwerpers, erfgoed professionals, studenten, (landschap) architecten, historici en stakeholders werken samen om het park van nieuwe betekenis te voorzien, en te participeren met het publiek om zo nieuwe visies voor de toekomst te ontwikkelen. Door intensieve samenwerking met CLUE+/Erfgoedstudies van de VU, benaderen we de parken vanuit het gedachtegoed van erfgoed. De recente geschiedenis van het Amstelpark als Floriade park is nog weinig onderzocht. We vragen kunstenaars vanuit deze innovatieve benaderingswijze bij te dragen aan het creëren van nieuwe verbeeldingswerelden voor het park vanuit het perspectief van haar erfgoed. Voor de nieuwe visies die ontstaan als resultaat van het samengaan van artistiek en wetenschappelijk onderzoek worden ook beleidsmakers en andere stakeholders betrokken om vanuit de kunst nieuwe perspectieven op de rol van dit park in de stad voor te stellen.

 

Deelnemende kunstenaars:
Wouter Osterholt, Birthe Leemeijer, Curdin Tones en Frank Mueller, Barbara Neves Altes, Jacqueline Heerema, De Onkruidenier (Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen), Pavel van Houten, Jasper Coppes, Cathelijne Montens en Krijn Christiaansen, Eline Kersten, Guiseppe Licari, Leonid Tsvetkov, Collectief Walden

Deelnemende wetenschappers en experts: Gert-Jan Burgers (directeur CLUE+/V.U.), Hans Renes (GeoSciences Universiteit van Utrecht), Dr. Bill Wei (senior researcher van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed) Arend Wakker (ecoloog IVN) en vele anderen.

 

Lees meer over de projecten http://www.explodedview.net

Exploded View, Onderzoeksprogramma's