proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
tentoonstelling
26 juli 2020 – 20 september 2020
Groepstentoonstelling

Exploded View

9 perspectieven op het Amstelpark

Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens (KCCM), Barbara Neves Alves and Pedro Manuel, Jacqueline Heerema , Jasper Coppes, Pavèl van Houten, Eline Kersten, Birthe Leemeijer, Wouter Osterholt en De Onkruidenier (Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen).

[URIS id=10696]
Exploded View fotos door Ilya Rabinovich

De tentoonstelling Exploded View toont de resultaten van een jaar lang onderzoek van 9 kunstenaars en (landschaps-)ontwerpers naar het Amstelpark. Klik op de kunstenaarslinks voor meer informatie over hun onderzoek in het Amstelpark. Exploded View startte in 2018 als een serie van bijeenkomsten en expedities met ecologen, parkmanagers, tuinmannen, beleidsmakers, park gebruikers met het doel  nieuwe perspectieven en visies op het park binnen een hedendaagse stedelijke context te ontwikkelen.
Bekijk hier de Exploded View publicatie Zone2Source september 2020 (pdf) die bij de finissage op 20 september 2020 werd gepresenteerd.

Exploded View startte met een onderzoeksprogramma, bestaande uit een uitwisseling van het Amstelpark in Amsterdam met het Parco Regionale dell’Appia Antica in Rome dat tot stand kwam in samenwerking met  het Interfacultair Onderzoeksinstituut CLUE+ (Cultural Landscapes and Urban Environment) van de Vrije Universiteit Amsterdam (zie de project website). Bekijk ook het programma met presentaties van de eerste onderzoeksfase van Exploded View in september 2019, en lees meer over het Exploded View onderzoek in 2018-2019.
Het onderzoek naar het Amstelpark resulteerde in kunstwerken en projecten die in de zomer van 2020 werden gerealiseerd  in een tentoonstelling, diverse publieksprogramma (met workshops voor jongeren als onderdeel van het zomerprogramma Expeditie Amstelpark) in het Glazen Huis, de Orangerie en allerlei locaties buiten in het park. In Arti et Amicitiae en in het Allard Pierson Live programma worden in 2021 resultaten van het onderzoek naar het Via Appia Park gepresenteerd, zie Arti website. Oorspronkelijk werden beiden edities parallel gepland in het voorjaar van 2020, maar vanwege Covid-19 werden de programma’s uitgesteld en nu in andere perioden getoond.

Deelnemende kunstenaars

De Onkruidenier Garden Sociology, Lexicon of an unknown landscape

In dit project onderzoekt De Onkruidenier in de Heemtuin in het Amstelpark miniatuur bossen die onontwikkeld gebleven zijn als het resultaat van menselijke interventie. Samen met parkbezoekers ontwikkelen ze verhalen en een vocabulaire voor een nieuw soort landschap dat de relatie tussen mens en natuur beschrijft. In de eerste weken van de tentoonstelling presenteren ze de boomstronkjes  in de Orangerie waar ze een oven installeren om te werken aan een serie schalen van keramiek waarop halverwege de tentoonstelling de boompjes gepresenteerd worden in een weitje in de Heemtuin, geplaatst op de plek waar ze oorspronkelijk gevonden werden. Update: sinds 22 november 2020 staat Plantsoensociologie permanent in de Heemtuin.

 
Eline Kersten, Flora of the Colosseum
Eline Kersten deed onderzoek naar zowel het Via Appia Park in Rome als naar het Amstelpark. Ze laat de verloren vegetatie van het 18e eeuwse Colloseum in Rome herleven door een installatie van licht en morse code waarmee de namen van al deze verdwenen planten opnieuw verschijnen in een licht en geluidsinstallatie in het Romeinse Paviljoen in het Amstelpark en in het Glazen Huis.

Krijn Christiaansen & Cathelijne Montens (KCCM), Floriade Fluisteringen
KCCM ontwikkelt gedurende de tentoonstelling 5 hoorspelen die het verleden van het park tot leven laten komen vanuit de herinnering van een selectie planten – de Buxus, Lelie, Rhododenderon, Treurberk en Taxus. De geschiedenis en het geheugen van het park worden bezien van een ander, niet-menselijk perspectief door de bewoners van het park zelf. In het Glazen Huis worden drie van de scenario’s getoond.  De vijf hoorspelen zijn mede aanleiding voor een workshop die KCCM geeft tijdens Expeditie Amstelpark, gericht op jongeren tot 23 jaar. Update: de vier hoorspelen Floriade Fluisteringen zijn op 22 november 2020 gelanceerd en zijn voor langere tijd te beluisteren in het Amstelpark.

Jasper Coppes, Wasteland
Jasper creëert een geluidswerk in de ingang van de Heemtuin tegenover het Glazen Huis, waarin de stemmen van voor ons vreemde soorten zoals de raaf en de sleehond uit Groenland geïntroduceerd worden. Hiermee voegt hij nieuwe levensvormen toe aan de exotische nationalistische basis van dit Floriade park. Door deze stemmen toe te voegen aan het park wil hij ons bewust maken van de aanwezigheid van niet-menselijke entititeiten die kwetsbaar geworden zijn in het drama van mondiale ecologische crisis. Jasper Coppes werkt gedurende Exploded View ook aan een film die hij opneemt met jongeren t/m 23 jaar. Het ontwikkelen van de film is onderdeel van de Expeditie Amstelpark workshops.

Pavel van Houten, Parco Pieta
Deze video installatie toont een reeks handen die betrokken zijn in de zorg voor het Amstelpark en de Parco Via Appia Antica. Het werk contempleert over de poging en falen van conservatie en hoe dit uitgevoerd wordt door zorgende handen die lijken op de ‘Pieta’ van Michelangelo. Voor Parco Pieta, ontwikkelde Pavel in samenwerking met sopraan Charlotte Munnik een muziekstuk, geïnspireerd op Funeral Canticle van de componist John Tavener waarvoor hij zelf de tekst schreef.

Birthe Leemeijer, Wager’s Experiment
Birthe’s onderzoek ving aan met een brief die ze schreef aan de populaire bioloog Stefano Mancuso. Birthe trachtte de fotografische experimenten van Wager – die door Mancuso in een van zijn boeken aangehaald wordt – met epidermische cellen te herhalen, waarin Wager begin 20ste eeuw bewezen zou hebben bewezen dat planten in staat zijn de wereld om hen heen te zien.  Birthes brieven en fotografische experimenten worden getoond in een installatie op de ramen van de Orangerie.

Breath of Soil(s), Jacqueline Heerema
In haar onderzoek naar de geologische lagen van het Amstelpark onderzoekt Jacqueline het interne leven van de aarde in een installatie in het Glazen Huis, dat onder andere materiaal bevat van 10 meter diepe boormonsters die ze afgelopen  jaar samen met een geoloog liet uitvoeren in Land in Wording, een stukje land van voor de Floriade. Met de installatie wil ze een verbeelding oproepen van hoe we een meer affectieve relatie tot de aarde kunnen ontwikkelen door een bewustzijn van een levende en ademende aarde.
Zie ook de drie publieksevents die Jacqueline in het kader van Breath of Soil(s) organiseert
 

Barbara Neves Alves and Pedro Manuel, A Fine LIne
Barbara’s onderzoek en interventies in het laatste jaar naar het onderhoud van het Amstelpark door het markeren van 3 plekken die de tuinmannen onaangeroerd lieten, bevraagt de spanningen tussen veranderingen en conservatie en onze ‘beschaafde’ blik op natuur. Het resulteert in een brochure met foto documentatie en teksten.

Wouter Osterholt, Kaalslag (Clear Cut)
Wouter stelt de vraag, vanuit zijn observatie dat de Floriade van 1972 niets deed met het opkomende milieu bewustzijn van die tijd, of een park een ruimte kan zijn voor milieu activisme en bescherming van natuur in onze tijd. Het project bevat een installatie in het Glazen Huis en een aantal film shoots waarin hij samen met 2 acteurs scenes uit de geschiedenis van het bomen protest in nederland in scene zet in het Amstelpark. Update: in 2021 volgt nog een presentatie van Wouter Osterholt’s Kaalslag project.

Flyer
Lees of download de Exploded View flyer, met ook informatie over de het nieuwe werk van Jos Volkers en Ronald van der Meijs (met gezamenlijke opening op 15 augustus) en het Expeditie Amstelpark jongeren programma.
Download ExplodedView flyer (pdf)