proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
event
28 - 29 september, 2019
Event

Exploded View: parkonderzoek presentaties

Het weekend van 28 en 29 september vol met performances, expedities, archeologische opgravingen, experimenten en meer. Scroll down voor het programma en de handout. In april 2020 volgt de Exploded View tentoonstelling.

Zaterdag 28 september 2019, 14 – 17 uur
14:00 – 17:00 Jacqueline Heerema, Onland – locatie ’t Land in Wording (no 18 plattegrond Amstelpark)
15:30 – 17 uur Curdin Tones en Frank Muller  – Out of Home, a Guide to Getting lost (start het Glazen Huis)

Zondag 29 september, 12.30- 18 uur start het Glazen Huis (zie programma verderop)
Presentaties van Birthe Leemeijer, Jasper Coppes, Barbara Neves Alves, de Onkruidenier, Eline Kersten, Pavel van Houten, Cathelijne Montens & Krijn Christiaansen, Collectief Walden

Exploded View nodigt kunstenaars en ontwerpers uit om stedelijke landschappen te onderzoeken vanuit hun erfgoed geschiedenis. Het project richt zich op het Amstelpark in Amsterdam en het Parco Regionale dell’Appia Antica in Rome. Exploded View is een samenwerking met CLUE+/Vrije Universiteit Amsterdam en Krien Clevis, curator Via Appia Park. Doel is het zichtbaar en ervaarbaar maken van verschillende betekenislagen, als in een ‘exploded view’, om nieuwe perspectieven en visies op deze parken binnen een hedendaagse stedelijke context te ontwikkelen. 12 kunstenaars hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het Amstelpark.In het voorjaar van 2020 zal het onderzoek uitmonden in tentoonstellingen en diverse publieksmanifestaties in het Amstelpark, terwijl het onderzoek naar de Via Appia gelijktijdig getoond zal worden in Arti et Amicitiae en Allard Pierson Museum.
zie meer over Exploded View op de project website 

[De tekst gaat verder onder de afbeelding]

PROGRAMMA

Zaterdag 28 sept, 14:00 – 17:00 uur

14:00 – 17:00 Jacqueline Heerema, Onland –
locatie: ’t Land in wording (no. 18 op de plattegrond van het Amstelpark tussen de vijver en de amstel )
Meestal verkennen we een landschap horizontaal. Op zaterdagmiddag 28 september verkennen we het ondergrondse verticale landschap in een poging verschillende verhaallijnen en percepties over tijd, natuur en cultuur te ontwarren. Jacqueline Heerema neemt ons mee in een artistiek veldonderzoek. Samen met AWN – Werkgroep Archeologie Den Haag, geoloog Bert van der Valk (Deltares) en klimaatwetenschapper Tanya Lippmann (VU) verkent ze de bodemlagen van het Land in wording in het Amstelpark. Kom op elk moment langs om mee te doen aan het onderzoek.
15:30 – 17 uur Curdin Tones en Frank Muller  – Out of Home, a Guide to Getting lost
Locatie: start het Glazen Huis

In deze workshop wordt je uitgenodigd te verdwalen. Na een korte introductie nemen objecten je bij de hand en leidden je door het Amstelpark. Vervolgens delen we ons veldwerk in het Glazen Huis. Deze workshop maakt deel uit van een onderzoek naar intimiteit en publieke ruimte die ten doel heeft het ontwikkelen van gereedschappen om de interactie tussen mens en omgeving te stimuleren.

Zondag 29 september 12:00 – 18:00 uur

12:00 inloop het Glazen Huis
12:30 introductie Exploded View door Alice Smits (directeur zone2source)
* op een nog onbekend moment in het programma verzorgt Collectief Walden een Breaking News bericht
12:45 Jasper Coppes
geluidsinstallatie, hele dag door
buiten het Glazen Huis

Vanuit het voorstel om te onderzoeken op welke manier landschapsparken een oefenterrein zijn  voor onze relatie met de (wilde) natuur, introduceert Jasper geluidsopnames van Groenlandse wezens in het Amstelpark. Hoe is het om deze wezens in het Amstelpark  te horen? Veranderd het onze relatie met het park? We gaan nabij het Glazen Huis luisteren, gevolgd door een kort gesprek
13:30 De Onkruidenier (Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen)
wandeling 45 minuten
Locatie: vertrek vanaf het Glazen Huis

Als afsluiting van de onderzoeksfase van Exploded View zet de Onkruidenier drie planten in het park centraal; de esdoorn, Engels raaigras en de verwilderde kastomaat. Door middel van een wandeling langs drie locaties in het park speculeren we over de manier waarop we ons de vervlechting van de natuur in de stad en het leefgebied van de mens kunnen voorstellen. Zo ontwikkelt de Onkruidenier een nieuw lexicon voor het plantsoen.
14:30 Pavel van Houten
performance 10 minuten
buiten het Glazen Huis

Pavèl van Houten deed onderzoek in het Amstelpark, Amsterdam en het Parco Via Appia, Rome door zorgvragers van het park te volgen en te filmen. Voor het videowerk dat hij maakt, ontwikkelde hij in samenwerking met sopraan Charlotte Munnik een muziekstuk, geïnspireerd op Funeral Canticle van de componist John Tavener. Charlotte Munnik zal dit muziekstuk ten gehore brengen nabij het Glazenhuis.
15:00 pauze
Eline Kersten, Humming Trees
video (2 koptelefoons, 10 minuten)
locatie: buiten het Glazen Huis, hele dag door

Eline laat een 10 minuten montage zien van Humming Trees, een werk in ontwikkeling waarin ze drie vrouwen en hun spirituele relatie met bomen portretteert. Deze film is een eerste stap in het onderzoek naar de manier waarop bomen ons inzichten kunnen verschaffen en onderdeel zijn van verschillende culturele en mythologische tradities.
15:45 Birthe Leemeijer, Plants Eye View
lezing en experiment
locatie: grasveld links van cafe de Hop aan vijver)

Planten bezitten ‘gezichtsvermogen’ schrijft de Italiaanse botanicus professor Mancuso in zijn boek Plantenrevolutie. De epidermale cellen van planten zijn convex en werken als lenzen. Een eeuw geleden toonde Professor Wager op een internationale conferentie in Dublin dat overtuigend aan met beelden. Birthe heeft gepoogd dat experiment van Wager te achterhalen  en te herhalen. De resultaten van dat onderzoek heeft ze verwerkt in een brief aan Professor Mancuso die ze voor zal lezen. Vervolgens maakt ze een groepsportret volgens haar interpretatie van het Wager experiment.

16:30 Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens (KCCM)
Geluidsevent, 15 min plus nagesprek
Locatie: bankje bij het verwijderde paviljoen waar Grace Kelly een lelie doopte in 1972)
Met behulp van een videocast op je telefoon kun je een conversatie volgen tussen twee planten die verbonden zijn met het Amstelpark. De planten dagdromen over hun leven in het verleden, het heden en de toekomst.

17:15 Barbara Neves Alves
geluidswandeling 30 min. 

Locatie: start olijfboom in Italiaanse Tuin, nagesprek het Glazen Huis
Barbara onderzoekt het Amstelpark als geluidscape en het belang van luisteren voor onze ervaring van ruimte en het landschap. We experimenteren met een collectieve manier van luisteren terwijl we gezamenlijk door het park wandelen. De toer van het park gebeurd in stilte. We eindigen bij het Glazen Huis waar we in gesprek gaan over deze ervaring

18:00 einde met drankjes


Wouter Osterholt, In Defense of Trees
In de komende weken zal Wouter de resultaten van zijn onderzoek op onaangekondigde momenten op diverse locaties in het Amstelpark presenteren. De documentatie hiervan zal worden verwerkt in een film die volgend jaar te zien zal zijn. In Defense of Trees is een verkenning van een toekomstig scenario waarbij alle bomen in het park zullen verdwijnen. Het scenario is gebaseerd op waargebeurde protestacties waarbij bezorgde burgers in opstand kwamen tegen de bomenkap in hun directe omgeving.

Bekijk of download the handout